Lasator koulutukset

Hei ! Olen ollut kauan mukana työturvallisuuskoulutuksessa ja toiminnassa. Nyt voin sanoa,että työturvallisuuskorttikoulutuksessa on lähdetty  oikeasti - ihmisen asialle.Yhteinen rake...

Hei !

Olen ollut kauan mukana työturvallisuuskoulutuksessa ja toiminnassa.

Nyt voin sanoa,että työturvallisuuskorttikoulutuksessa on lähdetty  oikeasti - ihmisen asialle.

Yhteinen rakentava keskustelu työelämän  turvallisuus - / terveysongelmista

vie eteenpäin tavoitteessa, kohti turvallista ja parempaa työelmää.

Asko Lautala   

TTk- kursseilla on mahdollisuus kuljettajien ammattipätevyyspäivään.Kurssille tulevan on hyvä,

ilmoittaumisen yhteydessä mainita tästä. 

 

Perehdytys on ensimmäinen tilaisuus uudelle työntekijälle saada TÄRKEÄÄ tietoa työpaikasta.

Kursseilla painotetaan mm. miksi  KAIKILLE on tärkeää havaita oman työnsä vaaratekijöitä. 

Samoin myös  henkilöt, jotka opiskelevat  tai  harjoittelavat työelämässä ja erilaisissa oppilaitoksissa,

altistuvat päivittäin erilaisille vaaratekijöille.

Etenkin nuorten henkilöiden turvallisuudesta, terveydestä  ja työnopastuksesta on kokeneempien

työntekijöiden kanettava suuri vastuu ja kertoa VAAROISTA.

Olkaa AINA valmiita asialliseen kehittävään  keskusteluun työturvallisuudesta.

On selvä asia, että kaikki työt kuormittavat tekijöitänsä. Työympäristöt ovat myös ratkaisevia  tekijöitä.

Samoin on huomioitava,että ihmiset ovat erilaisia ja kestävät työnsä kuormitustekijöitä  eri tavoin.

Jokaisen on tärkeää tunnistaa ja huomioida oman työnsä tapaturman vaarat ja keskeiset kuormitustekijät.

Tapaturmien vaaroja on pystyttävä torjumaan ja riskitekijöitä näin vähentämään ja uskottava  0-tapaturma-

tavoitteeseen työpaikoilla.

Terveellinen ja turvallinen työpaikka voidaan  rakentaa  VAIN  työnantajien ja työntekijöiden hyvällä

työsuojeluyhteistyöllä, joka lisää myös työn tuottavuutta.

Työn kuormitustekijöiden osalta on myös  ryhdyttävä ennaltaehkäiseviin toimiin.

Näin voidaan vähentää  ammattisairauksia, sairauslomia, edistää työssä jaksamista esim. kuntoutuksen ja liikunnan avulla.

Työvuorottelu on auttanut jaksamaan aloilla, joilla on paljon toistotyötä.

 KÄYTÄ suojaimia työpaikan turvallisuusohjeitten mukaisesti.

 

TURVALLISTA  UUTTA VUOTTA 2020!


 

 
0 0
Feed